Bouwkundige inspectie

Middels een bouwkundige keuring wordt inzicht verkregen in de bouwkundige staat van uw eigen of de aan te kopen woning en de hierin aanwezige installaties. Samen met u inspecteert de bouwkundige de woning. Hij wijst u op eventuele tekortkomingen en achterstallig onderhoud. Op deze manier komt u bij de aan-/verkoop van de woning niet voor onaangename verrassingen te staan.

Het bouwkundig rapport geeft een helder beeld (tekst en foto’s) wat de te verwachten indicatieve herstelkosten zijn om de woning in goede staat terug te brengen. Voor meer informatie over een bouwkundige keuring kunt u contact opnemen met ons kantoor.