Taxeren is op goede koers varen

Behalve de “emotionele waarde” van een onroerende zaak is ook een objectieve waardebepaling mogelijk. Herbrink Makelaars is een gecertificeerde NVM-makelaar en bij uitstek geschikt om met alle aanwezige ervaring en kennis van de plaatselijke markt woningen te taxeren.

Waarom taxeren?

Bij koop of verkoop, huur of verhuur, maar ook bij het vinden van de juiste financiering of waardering van een onroerende zaak voor de jaarrekening zijn betrouwbare taxaties onmisbaar. Verder zijn taxaties vaak nodig of wenselijk bij het verkrijgen van een hypotheek, voor fiscale doeleinden, voor het vaststellen van de herbouwwaarde, bij opdrachten van rechtbank of notariaat en in verband met de Onroerende Zaak belasting (OZB). Kortom: een scala van zaken waarbij taxaties een belangrijke rol spelen en deskundigheid noodzaak is.

1. NWWI – woningtaxatie

Hierbij moet u denken aan een taxatierapport dat gemaakt moet worden voor het aanvragen van een hypotheek in verband met de aankoop van een nieuwe woning, waarbij de marktwaarde een belangrijke rol speelt.

2. NVM – woningtaxatie

Een taxatierapport dat gemaakt kan worden bij verhogen van de hypotheek in verband met een verbouwing.

3. NVM – waardeverklaring

Het betreft hier een beknopte weergave van de waarde waarbij een onderliggend of eerder gemaakt taxatierapport als basis dient en het onnodig is om een volledig nieuw taxatierapport te maken.

4. Mondelinge waarde-indicatie

Hierbij moet u denken aan een gesprek waarin wij aangeven wat naar onze inschatting een reële waarde van de woning is in geval bijvoorbeeld een verkoop of koopbeslissing.