Florant Leusden

Ontwikkelaar Heilijgers uit Amersfoort koopt het voormalige politiebureau van de gemeente Leusden aan de Twijnderij. Dit nadat het bedrijf de Europese aanbesteding voor de verkoop heeft gewonnen. Het winnende plan houdt de bouw in van 39 levensloopbestendige koopappartementen.

Duurzaam
Naast energieopwekking en -verbruik, zijn ook circulariteit en natuurinclusiviteit belangrijke thema’s bij de ontwikkeling van dit complex. De appartementen krijgen een duurzame voorziening voor verwarming en tapwater. De stroom die gebruikers nodig hebben, wordt volledig door zonnepanelen op het gebouw opgewekt. In de halfverdiepte parkeergarage onder het gebouw, worden ongeveer 26 parkeerplaatsen gerealiseerd met een laadpaalvoorziening.

Voor de materialisering van het gebouw proberen we zo min mogelijk grondstoffen te verbruiken. We zetten in op maximaal hergebruik van producten en onderdelen, daarnaast hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.